Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund jämställs med Mentalbeskrivning Hund

På det senaste styrelsemötet beslutades att Broholmerföreningen, i fortsättningen, kommer att jämställa Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) med Mentalbeskrivning Hund (MH) när det gäller krav för att få hunden avelsgodkänd.

BPH är, sedan 2012, SKK:s nya officiella mentalbeskrivning som är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

OBS! BPH gäller enbart för avelsgodkännande i Sverige. För att få hunden avelsgodkänd i Danmark krävs MH

Mer information om BPH