Rasmonter på Stockholm Hundmässa

rasmonter

Förberedelserna är i full gång inför föreningens första rasmonter på Stockholm Hundmässa 3-4 december 2016.

Dessa snygga affischer kommer att pryda montern. I montern kommer också att finnas informationsmaterial om rasen och, givetvis, hundar med ägare.

Vi hoppas att många besöker montern och får upp intresset för rasen.

Är det någon som kan tänka sig att hjälpa till under mässan så kontakta sekreterare@broholmeren.org

Länk till Stockholm Hundmässa