Broholmerregister

Broholmerföreningen strävar efter att ha ett så komplett register som möjligt över de broholmer som finns i Sverige och Norge.

Arbetet har legat nere ett tag, i och med de stora förändringar som gjordes i styrelsen 2016, men nu tar vi tag i det igen.

Ansvarig för registret kommer Maria Ohlsson att vara. Hon nås på mejladress suppleant2@broholmer.se.

Om du inte tidigare skickat in uppgifter på din hund till registret är vi tacksamma om du gör det. Har du redan skickat in dina uppgifter, men det har skett förändringar, är vi också tacksamma om du mejlar föreningen så att registret hålls aktuellt.

Maria behöver följande uppgifter:
Eventuellt Y-nummer
Hundens registreringsnummer
Hundens namn
Födelsedatum
Kön
HD-resultat
ED-resultat
Genomfört MH/BPH
Om hunden är scannad för aortastenos
Godkänd exteriört (minst very good på utställning)
Avelsgodkänd eller inte
Faderns namn och registreringsnummer
Moderns namn och registreringsnummer
Farfaderns namn och registreringsnummer
Farmoderns namn och registreringsnummer
Morfaderns namn och registreringsnummer
Mormoderns namn och registreringsnummer
Ägarens namn, ev medlemsnummer i föreningen, adress, mejladress