En vädjan till alla broholmerägare från Broholmerföreningen

Föreningens vädjan gäller röntgen för HD (höftledsdysplasi) och ED (armbågsdysplasi).

Till för ett par år sedan togs det ut en depositionsavgift när en broholmervalp såldes i Sverige eller Norge. Denna avgift förvaltades av Broholmerföreningen och betalades tillbaka till valpköparen då han/hon låtit röntga sin hund samt genomfört MH/BPH. Sedan den avgiften tagits bort ser vi tyvärr en minskning av antalet hundar som röntgas vilket är väldigt olyckligt.

2018 registrerades 36 broholmer i Sverige. Av dessa 36 är det endast 16 som är röntgade (44%). Av de 21 som föddes i Sverige 2018 är det bara 8 som är röntgade (38%).

Att röntga sin hund är av största vikt, framför allt om man har en så storväxt hund som broholmer. Om hunden visar sig ha HD eller ED kan man med hjälp av anpassad träning motverka att hunden får problem när den blir äldre. Det är också först när man röntgat sin hund som man bör belasta den lite tyngre rent fysiskt.

Förutom att det är viktigt för ägaren att veta statusen på sin hund är det en förutsättning för att uppfödare och hanhundsägare ska kunna utvärdera resultatet av aveln. En tik eller hanhund som lämnar efter sig en hög procent valpar med HD eller ED kanske inte bör användas i avel.

Det är också väldigt viktigt för broholmerrasens framtid. Rasen får fortfarande anses vara under rekonstruktion och det är väldigt viktigt att vi får in statistik gällande hälsa, exteriör och mentalitet. Det är avgörande för att vi ska kunna arbeta för att rasen i framtiden ska bestå av hundar som fungerar och mår bra.

Uppgifterna är lika viktiga oavsett om den enskilda individen ska användas i avel eller inte. Om en individ i en kull blir avelsgodkänd är det tveksamt om den kommer att bli attraktiv för avel om det inte finns statistik gällande hälsa, mentalitet och exteriör hos övriga kullsyskon.

Ovanstående gäller i stort sett för den mentala utvärderingen också (MH eller BPH). Det finns fortfarande platser kvar på Broholmerföreningens BPH söndagen 27 september.

Så ni som har hundar som är över 18 månader gamla, gör en insats för broholmerrasen och röntga era hundar! Dessutom får ni, som sagt, en chans att faktiskt förebygga att en eventuellt belastad hund får framtida problem.

Ta hand om er och ha en fortsatt fin sommar så hoppas vi att vi snart kan komma igång med lite aktiviteter igen.