Förändringar i styrelsen 2019

Idag hölls Broholmerföreningens årsmöte på Vätterleden. Glädjande nog kom 17 personer trots att vi i år enbart hade styrelsemöte.

Vissa förändringar skedde när det gäller styrelsen. Avgår gör Patrik Martinsson, Mona Elisabeth Sörå och Irja Solner. Vi tackar dom för det arbete dom lagt ner i styrelsen.

Tillkom gjorde Per Schröder-Hörnell

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Maria Stengaard
Vice ordförande: Anne Lundin
Sekreterare: Annika Schröder
Kassör: Per Schröder Hörnell
Ledamot: Maria Ohlsson
Suppleant: Mikael Klingsander
Suppleant: Linda Vasel
Suppleant: Anniken Sander
Suppleant: Ulrika Dahlberg

Årsmötesprotokollet publiceras så snart det är justerat.