Hundregistret

Broholmerföreningen försöker hålla ett så uppdaterat register som möjligt över de broholmer som finns i Sverige och Norge,

Om du tror att din hund inte finns med i registret så hör av dig till Maria på suppleant2@broholmer.se

Det är också bra om du skickar in kompletterande upplysningar om eventuella tester gällande hälsa eller mentalitet.

Vi vill också gärna ha upplysningar om vilka hundar som inte längre finns i livet.