Stockholm hundmässa 16-17 december 2017

Även i år planerar Broholmerföreningen att ha en rasmonter på Stockholm Hundmässa. Montern ska vara bemannad av hundar och ägare hela dagarna de två dagar utställningen pågår och det krävs därför att vi är ganska många som hjälps åt.

Kan du tänka dig att tillbringa ett par trevliga timmar en eller båda dagarna, kontakta Annika på sekreterare@broholmer.se eller Maria på ordforande@broholmer.se

Länk till information om mässan