Information från SKK gällande åtgärder mot spridning av covid-19

Svenska Kennelklubben har beslutat att ställa in samtliga sammankomster där det förväntas samlas fler än 500 personer.

Även sammankomster där det förväntas färre än 500 personer kan komma att ställas in med hänsvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör.

Hittills har SKK beslutat ställa i utställningen i Malmö 28-29 mars, en BPH-konferens 14-15 mars samt en avelskonferrens 21-22 mars. Även en föreläsning på SKK:s kansli 12 mars är inställd.

Mer information från SKK finns här.