Information om Broholmerföreningens rasspecial i Norje Boke 3 augusti

Nummerlappar och denna information kommer att skickas ut via mejl till de som är anmälda.