Information om SKK:s beslut om dispens gällande avel

I går skickade SKK ut ett ett nyhetsbrev med information angående covid-19. Informationen i sin helhet går att läsa här.

När det gäller registrering av valpar har SKK beslutat att ge en tillfällig dispens när det gäller de krav som fastställs i SKK:s grundregler samt registreringsregler. Det kommer tillfälligt vara möjligt att registrera valpar efter föräldrar som vid parningstillfället inte uppfyller de krav som normalt gäller enligt SKK.

Texten lyder så här:

Underlättnader för våra uppfödare
Jag kan också berätta att hittills är våra registreringssiffror bra. Jag är övertygad om att väldigt många fortfarande och i framtiden vill köpa valpar från alla våra duktiga uppfödare. För att underlätta för våra uppfödare i denna svåra tid så har CS beslutat att medge en generell dispens från krav i grundregler och registreringsregler att innan parning inkomma med resultat av till exempel ögonlysning, HD, ED med flera undersökningar samt kravet om känd mental status. Valparna kommer att registreras, men för få fullständigt registreringsbevis måste de undersökningar som krävs enligt regelverken komma in, snarast möjligt.

Vid dessa typer av dispens kan inte kullen registreras via SKKs e-tjänst för valpregistrering. Dispensen gäller till 31 maj 2020, men kan förlängas vid behov.

Broholmerföreningens styrelse har diskuterat hur vi ska förhålla oss till ovanstående dispens och vi har kommit fram till att föreningens regler för avelsgodkännande fortsätter att gälla.

De flesta av de broholmer i Sverige och Norge som ännu inte är avelsgodkända är väldigt unga och det borde därför inte vara något större problem att skjuta upp en parning några månader tills avelskraven är uppfyllda.

Broholmer är numerärt en mycket liten ras och visst är det viktigt att så många hundar som möjligt kan ingå i avelsarbetet men samtidigt gör den lilla populationen att vi måste vara noggrann när det gäller vilka hundar som används.

En dispens som möjliggör för att hundar som, i ett senare skede, visar sig ej är lämpade för avel används kan få stora konsekvenser för rasen i framtiden.

Broholmerföreningen kommer därför inte att göra några undantag på grund av nuvarande situation.

För att en kull ska få annonseras på föreningens hemsida samt förmedlas genom föreningens valpförmedling krävs fortsatt att hunden är avelsgodkänd enligt Broholmerföreningens avelskrav innan parning genomförs.