Uppdatering om matadoravel på sidan ”uppfödning och depositionsavgift”

Så här skriver SKK angående matadoravel:

”Matadoravel innebär ett överutnyttjande av ett enskilt avelsdjur, oftast en hanhund. Resultatet blir att denna individ får stort inflytande på populationen och att den potentiella avelsbasen kraftigt underutnyttjas.

Genom matadoravel ökar risken för att okända sjukdomsgener får stor spridning i populationen och den genetiska variationen minskar.

SKK rekommenderar att det maximala antalet avkommor till ett avelsdjur inte överstiger 5% av den totala registreringssiffran under fem år”.

Denna aspekt är extra viktigt att ta hänsyn till när det gäller en numerärt liten ras som broholmer.

DKK har samma rekommendation, angående detta, som SKK och för broholmerrasens del innebär det, i Danmark, högst 36 valpar efter en individ.

Det registreras betydligt fler broholmer i Danmark än i Sverige varför antalet avkomma efter varje enskild broholmer i Sverige bör ligga betydligt lägre.

Länk till sidan