Påminnelse om uppfödare och medlemskonferens 16 februari 2020

15 januari går anmälningstiden ut för SMHK:s Uppfödare och medlemskonferens på Vätterleden 16 februari.

Ämnet för konferensen är mentalitet och avel och är säkert väldigt intressant att deltaga på, framför allt om man har planer på att avla på sin hund. Mer information finns här.