Sista påminnelsen gällande hälsoenkäten

Broholmerföreningen har fått in 79 svar på den enkät vi har skickat ut till samtliga medlemmar. Det innebär att det fortfarande fattas svar gällande nästan hälften av de broholmer som finns i Sverige och Norge.

I morgon är sista dagen för att fylla i enkäten.

Vi vill verkligen vädja till er som inte svarat att göra det!

Länk till enkäten

Tack för hjälpen!