Tävla om utmärkelsen Årets Utställningshund

Föreningen har beslutat att införa utmärkelsen Årets Utställningshund inom Broholmerföreningen Sverige-Norge. Anledningen till detta, förutom att vi i föreningen får en trevlig tävling, är att få fler att ställa upp på utställningar och därmed i större utsträckning visa upp vår fina ras och sprida kunskap om den.

En modell för poängberäkning finns framtagen där resultat från utställningar arrangerade av Broholmerföreningen, SMHK, SKK och NKK blir underlag för beräkningen.
Tanken är att du som hundägare löpande skickar in utställningsresultaten till vår utställningskommitté. Resultaten räknas årsvis, m.a.o. 2023-01-01 – 2023-12-31 och därefter årligen. Efter kalenderårets slut görs en sammanställning och pristagarna uppvaktas vid kommande årsmöte.

Mer info hittar du här Årets Broholmer