Utställningen på Broholm slott 2020 är inställd

På ett styrelsemöte 22 april fattade Dansk Broholmerselskab beslutet att ställa in utställningen som skulle hållas på Broholm slott 22 augusti 2020.

2021 hålls utställningen den 21 augusti.