Hjälp oss hålla hemsidan uppdaterad!

Under rubriken ”Avel”  finns det sidor för planerade/utförda parningar, avelsgodkända hundar m.m.

Vi i styrelsen är beroende av er medlemmar för att ha några uppgifter att lägga ut.

Har du en hund som är avelsgodkänd (genomfört röntgen för HD/AD, utställd med minst very good på officiell utställning samt genomfört MH eller BPH) hör av dig till Anne på viceordforande@broholmer.se.

Planerar du att para din tik vill vi gärna göra ett inlägg om det också.