Internationellt register över broholmer

Dogs Global är ett register där ett fåtal raser finns med. Bland annat broholmer. Om man registrerar sig för en kostnad av 36 euro per år får man tillgång till bland annat en färgkodning gällande varje individs genetiska värde för rasen. Registret kan vara till stor nytta när man planerar för avel.