DKK godkänner samtliga nordiska länders mentalbeskrivningar.

Vi har nu fått definitivt besked om att DKK godkänner samtliga nordiska länders mentalbeskrivningar.

Svenska MH (Mentalbeskrivning Hund) har tidigare varit godkänt men nu godkänns också BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund).