Påminnelse enkät

Det har kommit in 47 svar på den hälsoenkät som mejlats ut till medlemmarna i Broholmerföreningen. Vi är glada att så många har svarat men det fattas fortfarande svar gällande två tredjedelar av de broholmer som finns i Sverige och Norge.

Länk till tidigare inlägg.

Länk till enkät