Utställning på Broholm Gods lördag 25 augusti

25 augusti är det dags för den årliga broholmerutställningen på Broholm Gods i Danmark. Utställningen brukar vara en ”skue” (d.v.s. en inofficiell utställning) men i år är den för första gången officiell.

Domare är Lisbet Utke Ramsing, Marianne Raden och Birgit Seloy. Samtliga är auktoriserade att döma broholmer.