Påminnelse nummer 2 gällande enkät

Det har kommit in nästan 70 svar på den hälsoenkät som har mejlats ut till medlemmarna i Broholmerföreningen. Vi är glada att så många har svarat men vi saknar fortfarande svar gällande nästan hälften av de broholmer som finns i Sverige och Norge.

Vi är tacksamma om ni som inte har svarat vill lägga lite tid på att göra det.

30 juni är sista svarsdatum så ni som ännu inte har svarat har 2 veckor på er.

Länk till tidigare inlägg

Länk till enkät