Viktig information gällande anmälan till lägret i september

Ibland blir det lite fort och fel. Vi upptäckte, för sent, att vi har missat att lägga till en ruta för namn och kontaktuppgifter gällande den/de person/personer anmälan till lägret avser.

Vi är därför tacksamma och ni ser till att de uppgifterna finns med när ni skickar in anmälan.

Länk till mer information om lägret

Tack för hjälpen!
Styrelsen Broholmerföreningen.