Rasmonter 2018


Stockholm hundmässa är i år 8-9 december.

Broholmerföreningen har, de senaste två åren, deltagit med en rasmonter.

Om vi ska delta även detta år så behövs det fler engagerade deltagare.

Att stå i rasmontern är mycket roligt men också krävande både för hundar och ägare. Det krävs därför att ganska många deltar så att varje pass inte blir för långt. Det behövs också några som är villiga att engagera sig lite i förberedelser och efterarbete.

Om du är villig att engagera dig på något sätt kontakta Annika Hörnell Schröder på sekreterare@broholmer.se eller Maria Stengaard på ordforande@broholmer.se

Länk till information om mässan.