Stockholm Hundmässa

Broholmerföreningen har två år i rad haft en rasmonter på Stockholm Hundmässa.

Att delta är mycket roligt men innebär också mycket arbete och det är inte helt lätt att rekrytera personer som är villiga att delta.

Föreningens styrelse har därför bestämt att vi avstår från att delta med en monter detta år och återkommer 2019 då vi hoppas att flera av föreningens medlemmar är villiga att göra en insats.