Uppfödare och medlemskonferens på Vätterleden 16 februari.

16 februari höll SMHK en uppfödare och medlemskonferens om mentalitet och avel. Föreläsare var Annelie Isaksson och Jeanett Lemmeke.


Från Broholmerföreningen var vi sju stycken deltagare.


Annelie Isaksson föreläste om hundens historia från varg till nutida raser. Hon pratade om hur de olika hundtyperna har utvecklats för att slutligen bli de raser vi har idag. Fokus var de raser som ligger under SMHK och de framavlade och nedärvda egenskaper dessa har. Annelie pratade också om vikten av att verkligen förhålla sig till rasstandarden i sin avel så man inte avlar på överdrifter.


På eftermiddagen föreläste Jeanett Lemmke om avel. Hon pratade om hur viktigt det är att vara väl insatt i den ras man avlar på och att man har ett mål med sin avel.  Jeanett lade stor vikt vid de mentala egenskaperna och menade att i det samhälle de flesta hundar lever idag är det viktigt att de är socialt fungerande. Jeanett pratade också om vikten av kommunikation och att det är viktigt att vi lägger eventuella personliga meningsskiljaktigheter åt sidan för att arbeta för rasens bästa.